Preissler Ivan

Životopis
1953

Vlastním jménem Ivan Pavel Prajzler, narozen 28. dubna 1953 na Březových Horách,
okres Příbram, kam byli jeho rodiče i prarodiče z politických důvodů vystěhováni.

1969 - 1973
Studuje na gymnáziu Dobříš, studium ukončuje maturitní zkouškou.
Další studium na umělecké škole nebylo umožněno.

1974 - 1979
Zaměstnán v Hamiru Příbram, továrně na dětské hračky.
Později u Uranových dolů jako dělník. Pronásledován policejní složkou StB.
(Zabaveno 10 bloků karikatur na příslušníky VB.)

1979
Získává složitou výměnou malý byt v Praze 7. Zaměstnán ve Státní knihovně Praha,
později ve FN Motol. I v Praze je pod dohledem StB a pravidelně předvoláván
k výslechům do pověstné Bartolomějské ulice (až do emigrace v roce 1985).

1980
Od 80. let spolupracuje s řadou zahraničních časopisů a je členem mezinárodní
umělecké skupiny Network. Přes dvacet let je spolutvůrcem a inspirátorem
světového uměleckého hnutí MAIL-ART. Účastní se přes dvě stě kolektivních výstav
ve více než 50 zemích čtyř kontinentů.

1984 - 1985
Studuje angličtinu na Jazykové škole v Praze. Soukromě studuje v dalších letech
latinu, řečtinu a hebrejštinu.

1985
Emigruje do Španělska, byt v Praze včetně zařízení je mu zabaven.

1985 - 1986
Za finanční podpory španělské vlády a Červeného kříže studuje olejomalbu
na soukromé škole Academia Sotto-Messa v Madridu.

1986 - 1991
Odchází do USA, nejprve do Chicaga, později do New Yorku. Tam prvně použije
původního tvaru jména Preissler po předcích. Naváže spojení s naší politickou emigrací,
přispívá články do časopisů a zúčastňuje se všech připravovaných aktivit.
Stává se členem mail-artové neoistické umělecké skupiny The Rivington School
v New Yorku. Soukromě studuje světová náboženství (jak v cizině tak později i doma)
v historických, myšlenkových a jazykových souvislostech.

1991
Návrat do vlasti. Žádá vrácení bytu, bezvýsledně. Stěhuje se k matce na Zbraslav.
Spolupracuje s řadou časopisů a novin (např. Živa, Zlatý řez, Lidové noviny, Babylon).
V televizních pořadech, přednáškách a instalacích představuje mladé výtvarníky i osobnosti
z domova i zahraničí. Své práce prezentuje pomocí satelitního programu Transcom spolu
s americkými a japonskými umělci v různých lokalitách naší planety.

2002
Trpí těžkou nemocí krve po prodělané lymské borelióze.
Umírá 1. dubna 2002 v Praze - Zbraslavi.