Preissler Ivan

MAPA STRÁNEK / MAP OF WEB

Životopis

Domov a cizina v životě Ivana Preisslera.

Seznámení s autorem

Cestou po světě s Ivanem Preisslerem.

Uveřejněn

Zprávy o autorovi v tisku.

Zhodnocení

Výroky přátel o Ivanovi doma i v cizině.

Výstavy

Rozdělení na samostatné a společné výstavy.

Samostatné

Podklady k samostatným výstavám v ČR.

Společné

Společné výstavy doma i v cizině.

Seznam lokalit

Výběr společných výstav po celém světě.

Seznam států

Zkratkové rozdělení společných výstav doma i v cizině.

Přednášky

Přednášky o umění, literatuře a životě různých národů.

Knihovna

Přehled Ivanových vydaných knih a katalogu ke čtení.

Galerie

Výtvarná tvorba všech žánrů chronologicky řazená.

Kresba

Kresba vyjádřená tuší, uhlem, tužkou, pastelem.

Grafika

Grafika v písmu a tvarech.

Kontakty

Adresy a e-mail tvůrců web stránek.

Biography

Résumé Ivan Preissler.

Appreciation

Famous artists and friends about Ivan Preissler.

Exhibitions

Summary of solo and group exhibitions.

Solo Exhibitions

Solo exhibitions in his country

Group Exhibition

Group exhibitions worldwide.

Library

The edition of Ivan’s books meant for reading.

Gallery

The all gentre of art.

Contacts

Permanenet address and e-mail of web makers.