Preissler Ivan

Výběr z přednášek


Výběr z přednášek

1. středa, 27. března 1991 v 11,00 hod.
    Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha
    „Procitnutí malých etnických skupin“.
    Přednáška spojená s promítáním barevných diapozitivů
    o současném umění v New Yorku.

2. čtvrtek, 12. září 1991 od 10 do 12 hod.
    Synagoga Dobříš
    Pokračování cyklu přednášek „Procitnutí ...“.
    Přednáška určená pro II .ročník gymnázia Dobříš
    spojená s prohlídkou umělcovy výstavy „Desatero“ v synagoze.
    Promítání barevných diapozitivů o současném umění v New Yorku.

3. pondělí, 30.září 1991 od 10,50 do 12,50 hod.
    Gymnázium Dobříš.
    Přednáška „Procitnutí ... určená pro II. a IV. ročník gymnázia
    spojená s promítáním barevných diapozitivů
    o současném umění v New Yorku.

4. pátek, 25. října 1991 ca v 16,50 hod.
    Televizní vysílání ČTV Praha,
    pořad „Kontakt ´91“ pro mladé nejen věkem.

5. čtvrtek, 14. listopadu 1991 v 19,30 hod.
    Junior klub Na chmelnici, Praha 3 – Žižkov
   „Art Now“ – Sedm autorů z New Yorku.
   Přednáška o současné architektuře, soše, malbě a grafice
   na východním pobřeží USA.

6. 28. 9. 1995 v 18 hod.
    Galerie U Řečických, Praha 1
    „O legendách, mýtech a skutečných dějinách obyvatel Ameriky“
    Ústřední postava - Indián Anthony Dominguez.

7. 14. 6. 1996 v 18,15 hod.
    Kulturní dům Vltavská, Praha 7
    „Současný vývoj v americkém umění“

8. 7. 10. 1996 v 18 hod.
    Kulturní dům Vltavská, Praha 7
    „18 Artists - From the Mail Underground to You”.