Preissler Ivan

MalbaMalba je účelově rozdělena na dvě skupiny:

a) Olej na plátně ve velikosti nejčastěji 40x50 cm
b) Olej na papíru má velmi odlišné velikosti
     podle typu podkladového materiálu.