Preissler Ivan

KresbaOd dětství až do dospělosti a odchodu do emigrace v roce 1985
byly kresby na papíře jedinou dostupnou možností.

Totalita neumožnila ani výstavy, ani jakoukoliv prezentaci.
Tajné výstavy v bytech přátel byly jedinou spojnicí v uměleckém světě.

Později díky mail-artu bylo navázáno spojení se zahraničím, cenzurou přísně střežené.
Proto v této technice se výrazně odráží hloubka projevu a snaha o sdělení.

K olejovým barvám měli přístup jen “vyvolení” režimu,
tak se stal projevem tvorby papír, tužka, tuš či uhel.


Satira se převážně vyskytuje v kresbě,  kolážích
a v temperách na kartonech.
Není přítomna v akvarelu a oleji na plátně.
Satirické kresby shromážděné v 10 blocích na papíře
byly zabaveny StB, protože převážně útočily právě na tuto  složku.
Po revoluci přes mnohé urgence nebyly vráceny.