Preissler Ivan

Vydané knihy
Monografie
Rubíny potu Dopisy ze Španělska Psáno pro malíře
Dopisy z USA Dětství Cesta k pravdě
Myšlenky
Texty I. Texty II.
KATALOG byl vydán k samostatné výstavě v Galerii kritiků v paláci Adria Praha
ve dnech 21.10 až 21.11.2004

Vyšlo vlastním nákladem matky za finanční podpory příbramské tiskárny PBV a
Magistrátu Hlavního města Prahy.

KNIHY byly systematicky uspořádány
z pozůstalosti Ivana Preisslera.

Vydáno celkem 9 knih:

1. Rubíny potu 2009
2. Dopisy ze Španělska (1985-1986)    2011
3. Psáno pro malíře (1992) 2011
4. Dopisy z USA (1989-1990)  2013
5. Dětství (1953-1968)  2014
6. Cesta k pravdě (70. a 80. léta) 2014
7. Myšlenky           2015
8. Texty I. (1986-1993) 2016
9. Texty II. (1993-2002) 2016


Všechny knihy vydal:

Pavel Káňa - vydavatelství Knihař
Modletická 1/1390 
149 00 Praha 4 - Chodov
Mobil: 605 565 07
E-mail: pavel.kana@gmail.com 

Tisk a vazba
Grafotechna plus, spol. s r.o.
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13- Stodůlk
Sazba a zlom Petr Mazný

Texty a ilustrace Ivan Preissler
Obálky Zdeněk Svobod
Korektury a grafické úpravy textů Eva Prajzlerová, matka

Knihy 1 + 5 vyšly financované matkou,
ostatní se uskutečnily za finanční podpory společnosti E-Invest, a.s.

Knihy nejsou prodejné,
jsou určeny pouze jako dar přátelům.