Preissler Ivan

GrafikaGrafika je silnou a jistou stránkou Ivanovy tvorby.

Obsahuje vyjádření tuší, kombinovanou technikou, písmem,
koláží i barevným provedením.

Význačná část je sdělení hebrejským písmem.
Jako znalec tohoto historicky i technicky hodnotného písma
vyjádřil v něm mnohé své myšlenky.
Ztvárnění hebrejského písma mu nepůsobilo potíží, byl levák,
bylo mu tedy daleko přirozenější než latinka.

Tato obsáhlá tvorba je pro přehlednost rozdělena na dvě části
Písmo a Tvary.